دوشنبه 18 آذر ماه 1398 عضويت ورود
  سیمای کشاورزی 92  
 

« كشاورزي پايدار ، جامعه پايدار»

سيماي كشاورزي شهرستان شهرضا

مقدمه :

شهرستان شهرضا يكي از قطب هاي مهم كشاورزي استان مي باشد كه در 80 كيلومتري جنوب استان قرار دارد اين شهرستان داراي 28855 هكتار اراضي زراعي مي باشد كه كل اراضي زراعي آبي 19355 هكتار و سطح باغات 3670هكتار سطح گلخانه 38 هكتار و اراضي آيش 5792 هكتار است .

منابع آبي شهرستان شامل 112 رشته قنات 20 دهنه چشمه و 490 حلقه چاه كشاورزي عميق و نيمه عميق و يك رشته كانال انتقال آب از زاينده رود در منطقه مهيار مي باشدكه متاسفانه بدليل خشكسالي درسالهاي اخير اختصاص آب به اين كانال ناچيز بوده است. ميزان آب استحصالي ساليانه حدود 253 ميليون مترمكعب است.

اين شهرستان داراي حدود 24210 رأس گاو و گوساله-  133600 رأس گوسفند و بز - 140 واحد مرغداري گوشتي - 3 واحد مرغداري تخمگذار - 63625 كلني زنبور عسل - 3 واحد پرورش شترمرغ – 22 واحدآبزيان و يك واحدپرورش گاوميش مي باشد . همچنين يك واحدآزمايشگاه كنترل كيفي عسل نيز در اين شهرستان فعال مي باشد.

عمده ترين محصولات زراعي گندم ، جو ، ذرت علوفه اي ، آفتابگردان و عمده ترين محصولات باغي انار ، انگور ، سيب درختي ، گردو و ... است .

يكي از مشكلات عمده اي كه شهرستان با آن موجه بوده كه نه تنها بخش كشاورزي بلكه ساير بخش ها را نيز تحت الشعاع قرار داده و باعث گرديده كه مردم منطقه بخصوص كشاورزان با دغدغه خاطر به آينده بنگرند كمبود آب در اين خطه حاصلخيز است . در اين  منطقه زماني از عمق 30 متري آب برداشت مي شده در حاليكه اكنون از عمق بالاي 250 متري آن هم آب با كيفيت نامطلوب برداشت مي شود . كيفيت نامطلوب آب در بعضي از مناطق شهرستان و خشك شدن بيش از 40 رشته  از قنوات منطقه در ساليان گذشته زنگ خطري است براي نابودي منابع آبي كه جا دارد از طرف مسئولين به اين موضوع مهم توجه خاصي مبذول گردد و با انتقال آب به اين شهرستان آينده كشاورزي منطقه را تأمين نمايند . زيرا حيات كشاورزي منطقه در گرو تأمين بموقع آب مورد نياز آن مي باشد .

راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با اين بحران انتقال آب از خارج از منطقه ـ كنترل رواناب هاي فصلي با اجراي طرح هاي آبخيزداري ـ حفظ منابع آب موجود از طريق مرمت و بازسازي قنوات ، جلوگيري از انحراف آب و صرفه جويي در مصرف آب از طريق ايزولاسيون انهار سنتي و اصلاح روش هاي آبياري سنتي و اجراي روش هاي نوين آبياري باراني و قطره اي ـ اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب كه خوشبختانه در اين راستا طي ساليان گذشته اقدامات بسيار خوبي از طريق ادارات ذيربط انجام گرفته است كه با وجود بحران خشكسالي در سالهاي اخير آسيب كمتري به قسمت هاي اعظمي از كشاورزي شهرستان وارد گرديده است .

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بر حسب وظايف سازماني و براساس برنامه هاي ابلاغي وزارت و سازمان متبوع فعاليت هاي قابل ملاحظه اي را در زمينه اجراي طرح هاي زيربنايي ( ايزولاسيون انهار سنتي ، مرمت و بازسازي قنوات ، احداث استخرهاي ذخيره آب ، تجهيز و نوسازي اراضي زراعي ، اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار ، مكانيزاسيون اراضي كشاروزي ) آموزش و ترويج كشاورزي ـ اصلاح و احياء و نوسازي و توسعه باغات ، توسعه گلخانه هاي گلهاي زينتي و سبزي و صيفي ـ بهزراعي محصولات زراعي ـ نظارت بر مزراع با بكارگيري كارشناسان كشاورزي ، مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي ، بهبود و افزايش توليدات دامي ، بهبود تغذيه جايگاه دام ، توسعه آبزي پروري، احداث مجتمع گلخانه اي ، احداث قطب دامداري، جلوگيري از تغيير كاربري اراضي زراعي ، ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي انجام داده است كه در اين مجموعه براساس جداول پيش بيني شده ، اطلاعات شهرستان ارائه ميگردد.

خداوند را شاكر و سپاسگزاريم كه به ما توفيق داد در خدمت كساني باشيم كه با كمترين توقع و در نهايت اخلاص در سخت ترين شرايط ، گرماي طاقت فرسا و سرماي جان سوز از جان خود مايه مي گزارند تا موجبات رفاه و آسايش ديگران را فراهم نمايند و تمام زندگيشان را وقف بقاي همنوعان خود نموده اند و از خداوند منان خواهانيم كه به ما توفيق عنايت فرمايد تا بعنوان خادمين صديق بتوانيم بيش از پيش در خدمت مردم شريف و نجيب و فهيم شهرستان ، استان و كشور باشيم .                                                                   

  معرفي شهرستان :

 

مساحت  شهرستان (كيلومتر مربع)

2820

تعداد شاغلين شهرستان (نفر)

-

ميانگين بارش ساليانه (ميليمتر)

131

سطح اراضي كشاورزي (هكتار)

28855

تعداد شاغلين در بخش كشاورزي (نفر)

7500

اقليم شهرستان

نيمه خشك

سطح زير كشت (هكتار)

19355

تعداد شهر (عدد)

2

رودخانه  (عدد)

1

جمعيت شهري (نفر)

130037

تعداد روستا (عدد)

25

چاه ( حلقه)

490

جمعيت روستايي (نفر)

19518

تعداد دهستان (عدد)

4

قنات (رشته)

112

جمعيت  عشايري (نفر)

3500

تعداد بخش (عدد)

1

چشمه (عدد)

20

 

موقعيت جغرافيايي شهرستان : ( طول و عرض جغرافيايي – موقعيت استاني و ...)

طول شرقي  : 51 درجه و52 دقيقه

عرض شمالي : 32 درجه و1 دقيقه

موقعيت : 80 كيلومتري جنوب مركز استان ازشمال وشرق به شهرستان اصفهان ، ازجنوب به شهرستان آباده (استان فارس ) ، ازجنوب غربي به شهرستان سميرم ، ازغرب به شهرستانهاي مباركه ودهاقان محدود مي باشد.متوسط ارتفاع از سطح دریا شهرستان 1825 متر مي باشد.

كل مساحت اراضي كشاورزي زراعي و باغي (هزار هكتار):  855/28

ادارات تابعه وزرات جهاد كشاورزي موجود در شهرستان از جمله :

مركز جهاد كشاورزي دهستان اسفرجان

مركز جهاد كشاورزي دهستان دشت (مهيار)

اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ، شبكه دامپزشكي ، اداره امور عشاير ،اداره تعاون روستايي و اتحاديه هاي مربوطه            

سيماي كشاورزي شهرستان دريك  نگاه :

 

ميزان توليد

(هزار تن)

ميزان سطح

 (هزار هكتار)

تعداد واحد توليدي (عدد)

عنوان

170

355/19

 

ميزان توليد محصولات زراعی

405/31

3670

 

ميزان توليد محصولات باغي و گلخانه ای

گوشت قرمز

شير

 

2109

 

ميزان تولیدات دامي

311/11

60

367/17

 

147

ميزان تولیدات طيور

0135/0

002/0

22

ميزان تولیدات آبزيان

810/650

 

13

ميزان واحدهاي صنايع كشاورزي و فرآوري محصولات

 

 

مهمترين توليدات زراعي و باغي : گندم ،جو ،آفتابگردان روغني،ذرت علوفه اي،انار،انگور، سيب درختي

مهمترين توليدات دام ، طيور و آبزيان : شيرخام،گوشت قرمز،گوشت مرغ ،عسل

واحدهاي صنايع كشاورزي شاخص :  شركت آريان لبن – توليد شيرخشك باتعداد 48 نفراشتغال بيمه شده

زراعت : افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی، رسيدن به توسعه و توليد پايدار ، استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد و اجرای مديريت اصولی مزرعه ، جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ريزی های لازم مربوط به توسعه سطح زير كشت محصولات و افزايش ميزان توليد در واحد سطح ، شناسائی و تعيين نيازهای تحقيقاتی و اولويت های امور زراعی، تهيه طرح جامع كشت محصولات زراعی ، نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهيه گزارش پيشرفت عمليات ، هدايت ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران از جمله وظايف  بخش زراعت مي باشد.

ميزان سطح اراضي زراعي آبي شهرستان  28855  هكتار  با ميزان توليد 170000 تن و بيش از 25 نوع محصول زراعي در اين شهرستان كشت مي شود.

ميزان توليد محصولات زراعی شاخص شهرستان در سال هاي نرمال (تا پايان سال 92) :

 

ميزان اشتغال

 

ميزان توليد

(هزار تن )

ميزان سطح

 (هكتار)

عنوان

نام بخش

1400

18

4000

گندم ( آبي و ديم )

زراعت

1600

21

5000

جو ( آبي و ديم )

900

120

2400

علوفه (ذرت ، يونجه ، شبدر و ...)

200

875/

350

حبوبات (نخود ، لوبيا ، عدس و ..)

350

125/1

450

دانه هاي روغني (كلزا، آفتابگردان ،گلرنگ و ... )

550

28

700

صيفي جات ( خيار ، گوجه ، هندوانه و ... )

5 محصول زراعي شاخص شهرستان

 

18

4000

گندم

 

21

5000

جو

 

72

1200

ذرت علوفه اي

 

28

700

صيفي جات ( طالبي ، هندوانه ، و... )

 

040/1

400

آفتابگردان  (آجيلي )

 

ديگر محصولات زراعي شهرستان: (غير از موارد ذكر شده در جدول)

پياز ، سيب زميني بذري ، ارزن ، كدو آجيلي

براي افزايش راندمان و بهره وري در توليدات زراعي در سالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است:

انجام آناليز خاك  جهت تعيين نياز غذائي گياه در راستاي توليد محصول سالم ،انجام تغذيه برگي به روش محلولپاشي و استفاده از كودهالي آلي و بيولوزيك جهت اصلاح  بافت فيزيكي خاك

برنامه هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان :

با توجه به محدوديت منابع آب  برنامه هاي توسعه اي در راستاي افزايش عملكرد ، كاشت ارقام جديد و سازگار با شرايط آبي و خاكي و جايگزيني محصولات مناسب بالاخص دانه هاي روغني

در تناوب زراعي

 باغباني : وظايف مديريت باغياني مطالعه و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده براي تدوين برنامه هاي باغباني در جهت افزايش توليد و توسعه امور باغباني ، توسعه سطح زير كشت ،تهيه طرح جامع كشت باغي، تدوين طرح هاي آموزشي و ترويجي ، نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشين آلات مورد نياز بخش باغباني و ... مي باشد .

ميزان سطح اراضي باغي شهرستان  3670  هكتار  با ميزان توليد  31405  تن و بيش از  21 نوع محصول باغي در اين شهرستان كشت مي شود.

ميزان توليد محصولات باغبانی و گلخانه ای شاخص در سال هاي نرمال (تا پايان سال 92) :

 

ميزان اشتغال

 

واحد

ميزان توليد

(هزار تن )

ميزان سطح

(هزار)

عنوان

نام بخش

350

تن

8375

33.5

محصولات گلخانه اي سبزي

باغباني

20

تن

600

25/

قارچ خوراكي

120

شاخه

6300000

4.5

گل شاخه بريده

-

گلدان

-

 

گل و گياهان آپارتماني

-

اصله

-

 

درخت و درختچه هاي زينتي

-

تن

-

 

گياهان دارويي

5 محصول باغي شاخص شهرستان

1250

تن

15

1550

انار

400

تن

11

600

انگور

350

تن

13

570

سيب

160

تن

2.5

260

گردو

100

تن

6

110

آلبالو

 

ديگر محصولات باغي شهرستان:                                                                                                             

توليد انواع نشاء محصولات سبزي و صيفي گلخانه اي و فضاي باز و گياهان زينتي و داروئي در گلخانه هاي توليد نشاء

براي افزايش راندمان و بهره وري در توليدات باغباني در سالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است:

انجام طرحهاي اصلاح و احياء باغات و ارتقاءدرحه كيفي باغها - احداث باغات الگوئي .توزيع نهال يارانه دار- طرحهاي بهبود كمي و كيفي و برداشت بهداشتي محصولات

برنامه هاي توسعه اي بخش باغباني شهرستان :

توسعه باغات انار به روشهاي نوين همراه با آبياري تحت فشار

و استفاده از ارقام تجاري و صادراتي ، توسعه گلخانه هاي توليد سبزي صيفي و گل شاخه بريده در مناطق مستعد 

امور دام و طيور و آبزيان :

 شناخت منابع و عوامل تولید شیر وگوشت ، حفظ وتوسعه پرورش  در جهت افزایش تولیدات ، انجام عملیات اصلاح نژادی ، بهبود مدیریت پرورش وبهینه سازی اماکن وجایگاه ها در جهت افزایش بهره وری ، حمایت از

توسعه سرمایه گذاری،  انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احیا ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع  و ... از جمله وظايف  امور دام و طیور و آبزيان  شهرستان می باشد . در حال حاضر حدود 7/88 هزار تن انواع توليدات دامي ، طيور و آبزيان در شهرستان توليد مي گردد .

  تعداد مراكز جمع آوري شير : 5 مركز   

 ديگر حيوانات و توليدات دامي شهرستان: يك واحد پرورش اسب با20سر- يك واحدپرورش آهووگوزن با ظرفيت 50راس – يك واحد پرورش گاوميش باظرفيت70 راس

برنامه هاي توسعه اي بخش: تدوين برنامه ايي براي ترغيب و تشويق و هدايت متقاضيان سرمايه گذاري.- ترويج وتشويق بهره برداران بخش در استفاده از دانش وفن آوري روز دنيابه منظور ارتقا سطح كمي وكيفي توليدات

براي افزايش بهره وري در توليدات دامي در سالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است:

 حمايت از بهره برداران با ارائه تسهيلات بلند مدت وكم سود –ارائه كمكهاي فني درجهت بهسازي ونوسازي دامداريها-ارائه تسهيلات جهت بهينه سازي سوخت در واحدها وهمجنين ارتقائ سيستمهاي گرمايشي وساير تجهيزات واحد هاو.....توزيع خوراك دامي يارانه دار بين بره برداران وارائه سوخت جهت گرمايش در فصول سرد سال

آمار آزمايشگاهها ، داروخانه ها و كلينيك هاي دامپزشكي موجود در شهرستان :تعداد آزمايشگاه 1 واحد-داروخانه 6واحد وكلينيك دامپزشكي نيز 6 واحد در شهرستان فعال مي باشد.

 

ميزان تولیدات طيور در سال هاي نرمال (تا پايان سال 92) : 

 

نام بخش

عنوان

تعدادواحد

ظرفيت (قطعهواحد كلني-پيله)

ميزان توليدات ساليانه (هزارتن)

ارزش توليدات

(ميليون ريال)

ميزان اشتغال

(نفر)

طيور

مرغ گوشتي

140

2400000

064/13

6/587865

420

مراكز مرغ مادر گوشتي

0

0

0

0

0

مرغ تخمگذار

3

235000

8305/3

114915

40

بوقلمون

1

4700

09/0

5400

3

بلدرچين

0

0

0

0

0

شتر مرغ

3

 600

0

0

0

كپك

0

0

0

0

0

پرندگان زينتي

0

0

0

0

0

زنبور عسل

291

63625

382/0

57300

300

كرم ابريشم

0

0

0

0

0

آزمايشگاه كنترل كيفي

1

6000

0

0

2

 

براي افزايش بهره وري در توليدات طيور در سالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است:

1-ارائه تسهيلات اعتباري براي مكانيزه كردن سالنهاي مرغداري

2-كمك و حمايت مرغداران براي بهره مندي از سيستم گازي بجاي سوخت فسيلي ارائه 3-تسهيلات بلند مدت به منظور    

بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري

سيماي شيلات و آبزي پروري شهرستان  (تا پايان سال 92) :

 

نام بخش

عنوان

تعداد

( مزرعه-  استخر)

ميزان توليد ساليانه

(تن قطعه)

ارزش توليدات

(ميليون ريال)

ميزان اشتغال

(نفر)

آبزيان

توليد ماهيان گرمابي

20

10

105

2

توليد ماهيان سردابي

1

0

1150

2

توليد بچه ماهي( سردابي و گرمابي)

0

144000

0

0

توليد ماهيان زينتي

1

0

1008

2

توليد ماهي در منابع آبي (سد،رودخانه،آب بند)

0

0

0

0

 

برنامه هاي توسعه اي بخش:

 1 – تداوم حمايت از ارائه كمك هاي اعتباري به مرغداران جهت گسترش هرچه بيشتر سيستم مكانيزاسيون مطابق با استانداردهاي روز دنيا

2 – تدوين برنامه ايي براي ترغيب و تشويق و هدايت متقاضيان سرمايه گذاري در ديگر صنعت طيور (شترمرغ؛بلدرچين؛بوقلمون و....) و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري مطمئن

 3 –ايجاد بستر مناسب براي تامين و توزيع نهاده هاي طيور

اسامي و تعداد برخي از تشكل ها و اتحاديه هاي مربوط به امور دام ، طيور  شهرستان : ( از قبيل : اتحاديه دامداران - مرغداران –زنبورداران و ... )

شركت تعاوني مرغداران ؛ شركت تعاوني گاوداران ؛ شركت تعاوني گوسفنداران و شركت تعاوني زنبورداران شهرستان شهرضا

سيماي شيلات و آبزي پروري شهرستان  (تا پايان سال 92) :

ميزان مصرف سرانه آبزيان (كيلو گرم) : 7كيلوگرم

تعداد مراكز عرضه و بازار آبزيان :12واحد

براي افزايش بهره وري درتوليدات آبزي پروري درسالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است :

سازمان جهاد كشاورزي با ايجاد شركت هاي خدمات مشاوره ايي در سطح شهرستان با هدف تسهيل در خدمت رساني به تمامي اقشار فعال در بخش كشاورزي و دامداري و آبزي پروري و همچنين بر پايي كلاسهاي آموزشي توسط اداره آموزش مديريت جهاد شهرستان همراه با نظارت هاي پيوسته دستگاه مربوطه در طول دوره با هدف افزايش بهره وري در توليدات آبزي پروري اقدام مينمايد. 

برنامه هاي توسعه اي بخش آبزيان شهرستان (پتانسيل هاي بالقوه) :

در راستاي اهداف اصلي سازمان جهاد كشاورزي مبني بر توسعه آبزي پروري با استفاده  از منابع طبيعي موجود در واحدهاي كشاورزي ؛ هر ساله تعدادي بچه ماهي از نوع گرم آبي توسط شيلات استان با همكاري شركت هاي خدمات مشاوره ايي شهرستان جهت استفاده در استخرها ذخيره آب كشاورزي به صاحبان مزارع تحويل ميگردد.اين مزارع در طول دوره از حمايتهاي مشاوره ايي و نظارتي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيز بهره مند ميگردند. 

اسامي و تعداد برخي از تشكل ها و اتحاديه هاي مربوط به شيلات و امور آبزيان شهرستان : ( از قبيل: تعاوني ، تشكل ، اتحاديه و ... )

صنايع كشاورزي : امكان فرآوري ، بسته بندي و سورتينگ انواع محصولات كشاورزي ، امكان سرمايه گذاري هاي كلان ، ايجاد ارزش افزوده كالا ، تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت. صنايع تبديلي و تكميلي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذايي و تعامل با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات

آمار واحدهاي صنايع كشاورزي و ميزان توليدات آن (تا پايان سال 92) :

 

عنوان

نام بخش

بسته بندي و فرآوري محصولات

تعداد واحد

ميزان توليد

 ( هزارتن )

ميزان اشتغال

(نفر)

 

 

 

 

فرآوري محصولات  (پروانه بهره برداري از طريق سازمان جهاد كشاورزي )

 

زراعي

انواع سبزيجات

1

840

20

  انواع حبوبات

-

0

0

گياهان دارويي

-

0

0

 

باغي

انواع كمپوت

-

0

0

انواع خشكبار

-

0

0

ميوه هاي خشك و پودر ميوه

2

12500

34

 

 

دام، طيور و شيلات

لبنيات و  شير خشك

3

44170

68

انواع گوشت

1

13800

20

انواع كنسرو

-

0

0

خوراك دام و طيور و آبزيان

1

6000

15

 

صنايع كشاورزي

كود ورمي كمپوست

1

30000

10

سردخانه محصولات باغي

3

541000

65

شستشوي پرمرغ

1

2500

9

 

برنامه هاي توسعه اي بخش:

دام وطيور ولبنيات وشيرخشك 2مورد

تعداد و نام شهركهاي صنعتي موجود در شهرستان : 8 مورد

پرزان – رازي –  خرم – رنگسازان – پاتله – سپهرآباد – اسفرجان – امين آباد

ميزان پروانه بهره برداري صادر شده از طريق جهاد كشاورزي :  14 مورد

 ميزان تسهيلات پرداختي به صنايع كشاورزي شهرستان(ميليون ريال) : 66000

امور آب و خاك و فني و مهندسي :

 از جمله وظايف آن: مطالعه و برنامه ريزي عمليات اصلاح مسير ، پوشش انهار سنتي ، مرمت ، لايروبي و نگهداري قنوات ،  احداث زهکشهاي انتقال آبهاي سطحي مازاد ، انجام عمليات اجراي پروژه هاي فرعي آبياري ، زهکشي مهار آبهاي سطحي با اجراي بندهاي انحرافي و سدهاي مخزني ، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي ، مديريت آب در مزارع ، احداث زهكشهاي سطحي و زيرزميني در مناطق پرآب ، جلوگيري از پرت آب موجود با احداث كانال هاي آبياري ، لوله گذاري خطوط انتقال و ... مي باشد . شايان ذكر است در سالهاي گذشته  بیشترین تعداد پروژه ها و بیشترین حجم عملیات مالی و بودجه ای در زمینه امور زیربنایی آب و خاک  بوده است.

برخي از اقدامات امور آب و خاك (تا پايان سال 92):

 

عنوان

عدد

واحد

عنوان

عدد

واحد

احداث كانال هاي آبياري

340

كيلومتر

تسطيح ليزري اراضي

884

هكتار

شبكه هاي آبياري 3 و 4

185

كيلومتر

مرمت و بازسازي قنوات

42

كيلومتر

سيستمهاي آبياري تحت فشار

3146

هكتار

تجهيزو نوسازي اراضي

235

هكتار

لوله گذاري و انتقال آب  به مزارع

125

كيلومتر

آبرساني سيار مزارع و باغات

350

هكتار

احداث استخرذخيره آب

350

باب

بندهاي انحرافي و خاكي

9

باب

ايستگاه هاي پمپاژ آب

-

باب

 

 

  نوع سيستم هاي آبياري انجام شده : 

سيستمهاي آبياري تحت فشارموضعي اجراشده داراي انواع 1- آبياري قطره اي2- آبياري بابلر3- آبياري با تيپ مي باشدوسيستمهاي آبياري تحت فشاراجراشده باراني درانواع 1- كلاسيك ثابت باآبپاش متحرك2- آبياري باراني مكانيزه با دستگاههاي سنترپيوت ولينير مي باشد.      

از ديگر اقدامات امور آب و خاك :

برقي كردن كليه چاههاي كشاورزي شهرستان- تجهيز جاههاي كشاورزي – احداث جاده هاي بين مزارع

  برنامه هاي توسعه اي بخش:

باهدف ارتقا بهره وري از منابع آب موجود شهرستان توسعه روشهاي نوين آبياري با استفاده از دستگاههاي آبياري مكانيزه جهت كشتهاي زراعي وتوسعه آبياري نوين موضعي براي آبياري باغات وكشتهاي رديفي مد نظر مي باشد- تعداد آزمايشگاه هاي آب و خاك شهرستان : يك آزمايشگاه  - ميزان تسهيلات پرداختي توسعه بخش كشاورزي در طرح هاي آب و خاك490 (ميليون ريال):

    امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي :از جمله وظايف اين بخش :

ايجاد مزارع الگوئي مكانيزه  با استفاده از ماشينها و ادوات جديد 2- توسعه ،تقويت،هدايت ،حمايت ونظارت بر واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه 3- تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان ( درجه ، ضريب ، بهره وري و . . .) 4- تنظيم ،راه اندازي وآموزش كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي ونظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي خصوصاً نظارت بر برداشت غلات 5- جمع آوري اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون شامل: ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه ، تعمير گاهها ، واحد هاي ساخت و فروشگا ههاي موجود در شهرستان 6- شناسايي متقاضيان موثر خريد ماشينها وادوات كشاورزي ومعرفي به سازمان مطابق سهميه شهرستان

 

  اطلاعات،آمارماشينهاوادوات دنباله بندكشاورزي و واحدهاي مكانيزه شهرستان تا پايان سال 1392 :

 

رديف

عنوان

تعداد

رديف

عنوان

تعداد

1

تراكتور

589

5

ماشينها و ادوات  داشت

159

2

كمباين

19

6

ماشينها و ادوات  برداشت

476

3

ادوات تهيه بستر

1734

7

واحد هاي مكانيزه كشاورزي

4

4

ماشينها و ادوات  كاشت

187

 

 

 شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان در سال  1392 :

ضريب مكانيزاسيون  32/82.  هكتار/اسب بخار                         

درجه مكانيزاسيون محصولات زراعي. 61/69 درصد

درجه مكانيزاسيون محصولات باغي 486/52   درصد

بهره وري از تراكتور 88 درصد

از ديگر اقدامات مكانيزاسيون : استفاده از ماشينالات جديد در كشت محصولات زراعي مثل دستگاه كشت مستقيم ترويج واموزش استفاده از كولتيواتورهاي باغي در باغات سنتي

  برنامه هاي توسعه اي بخش: 1- ترويج استفاده از ماشين آلات كشاورزي در قالب خاكورزي خفاظتي    2-ترويج استفاده ماشين الات جديد در باغات سنتي

برخي از تشكل ها و اتحاديه هاي مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان:   1- شركت تعاوني كشاورزان مهيار 2- شركت زرين گندم مهيار 3-تعاوني توليد پرزان  4- تعاوني توليد تنگ چائيده 5-شركت خدمات مكانيزاسيون دشت سبز مهيار

  اداره امور اراضي شهرستان : 

 اهم وظايف اداره امور اراضي شهرستان عبارتست از :

اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد در بخش كشاورزي و جلوگيري از تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي

تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه – باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده

بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات

بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده.

اقدامات شاخص اداره امور اراضي شهرستان (طي سال هاي 88 الي 92 ) :

 

عنوان

ميزان ( هكتار)

واگذاري زمين جهت طرح هاي كشاورزي

     5 /126

واگذاري زمين جهت طرح هاي  غيركشاورزي

   18 /127  

نظارت بر اراضي واگذار شده

       650

تعيين تكليف اراضي

          -

نقشه برداري اراضي

     3000

استرداد اراضي واگذار شده

       5/53

جلوگيري از تغيير كاربري غير مجاز

      01/9

طرح دعاوي  تغيير كاربري غير مجاز

   71/6

 

پاسخ استعلامات انشعابات 3600  مورد

پاسخ  استعلامات نقل و انتقالات دفترخانه و اداره ثبت 2700 مورد

بازديد و نظارت بر طرحهاي موضوع تبصره يك 85 مورد

بازديد و نظارت بر طرحهاي تبصره چهار 210 مورد

 موافقت با طرحهاي تبصره چهار 120 مورد

 موافقت با طرحهاي تبصره يك 56  مورد

اداره حفظ نباتات : از جمله وظايف آن  قرنطينه ، پيش آگاهي ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتي ، مبارزه  شيميايي و بيولوژيك با آفات و بيماريها ي انواع گياهان زراعي ، باغي و گلخانه ايي ، مبارزه با علف هاي هرز  مزارع و باغات ، ضد عفوني بذور و ...  مي باشد.

 آمار كلينيك ها و آزمايشگاه هاي شهرستان (تا پايان سال 92) :

 

عنوان

كلينيك هاي

گياهپزشكي

فروشگاههاي سموم

تعداد

2

11مجاز

 

اهم فعاليت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

      1-مبارزه با آفات عمومي و همگاني مانند ملخ و موش صحرايي و سن غلات

     2-انجام طرحها وهدايت بهره بر داران درجهت مبارزه تلفيقي

      3- رد يابي  آفات و بيماريها ي قرنطينه اي

      4-  نظارت بر كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در محصولات مختلف  شهرستان

مهمترين آفات و بيماريهاي موجود در سطح شهرستان :

 سن غلات – زنگ زرد گندم –كرم سيب سفيدك پودري سيب – كرم خوشه خوار انگور – سفيدك پودري انگور – كرم گلو گاه انار – سر خر طومي يونجه – مگس جاليز – سفيدك پودري جاليز – بوته ميري جاليز –پسيل پسته –شپشك واوي سيب – شته سبز هلو  

ترويج  و آموزش كشاورزي : برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك ، نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش ،  اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی ، استفاده از روش هاي نوين آموزشي در جهت ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، دانش و بينش بهره برداران بخش كشاورزي و انتقال تبادل اطلاعات و دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون جديد كشاورزي در سطح مزارع به كشاورزان حائز اهميت مي باشند .        

ديگرفعاليت ها و اقدامات ترويجي شهرستان :

 1- اجراي طرح بسيج سازندگي درعرصه هاي مختلف كشاورزي 3430 نفرروز

 2- اجراي اردوهاي طرح هجرت درزمينه كشاورزي 5000 نفرروز

برخي از پتانسيل ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي شهرستان:

وجود اراضي مستعدكشاورزي و آب و هواي مناسب و اقليمهاي متفاوت در سطح شهرستان.

وجود 7500 نفر بهره بردار در بخش كشاورزي و وجود تعداد 6 شركت فني مشاوره اي و 2تعاوني توليد

وجود كلينيك هاي گياهپزشكي در سطح شهرستان

با توجه به وسعت مراتع قابليت توسعه بخش زنبورداري وجود دارد

با توجه به امكانات شهرستان توسعه در بخش پرورش ساير طيور ( بوقلمون ، كبك و بلدرچين ) امكان پذيراست .

وجود نيروهاي پرتوان از نظر فكري ، تخصصي در بهره برداران

امكان توسعه باغات و توسعه گلخانه هاي توليد سبزي و صيفي جات و گلهاي شاخه بريده در افزايش بهره وري محصولات زراعي

امكان استفاده از عوامل بيولوژيك در كنترل بيماريها و آفات

انجام مطالعات مربوط به انتقال آب از رودخانه ي ماربر به شهرضا كه توسط آب منطقه انجام گرفته ونياز به تامين اعتبارملي جهت اجراي آن مي باشد. 

كل حوضه آبخيز شهرستان مطالعه شده وآماده اجراي طرحهاي آبخيزداري به شرط تامين اعتبار مي باشد.

با توجه به احداث 3 واحد كارخانه فرآوري شير در شهرستان امكان افزايش واحدهاي پرورش گاو شيري در صورت تأمين علوفه ي مورد نياز وجود دارد .

برخي از چالش هاي  پيش روي بخش كشاورزي  شهرستان :

ـ مشكل كمبود آب .

ـ پراكندگي و كوچك بودن اراضي كشاورزي.

ـ عدم تسطيح اراضي.

ـ ناكافي بودن اعتبارات دولتي براي انجام طرحها

ـ كمبود وسايل وبالا بودن هزينه  حمل ونقل محصولات كشاورزي.

 ـ عدم وجود كارخانجات صنايع تبديلي وسردخانه به تعداد كافي.

ـ كمبود ماشين آلات كشاورزي وادوات ولوازم يدكي وابسته به آن.

ـ نوسان صادرات محصولات وعدم تثبيت قيمتها.

ـ عدم ثبات قيمت  علوفه و توليدات دامي.

ـ كمبـود تسهيلات بانكـي بلند مدت با بهره پائـين  درزمينه بهداشتي نمودن جايگاههاي دام ، احداث گلخانه ها ، كانالهاي آبياري واستخرهاي ذخيره آب.

ـ عدم تخصيص به موقع تسهيلات بانكي بويژه تسهيلات جاري در بخش امور دام .

ـ عدم وجود سياست هاي اجرايي مشخص و يكنواخت بانكهاي عامل در بخش كشاورزي ( موضوع ضمانتنامه ها ـ وثائق بانكي ـ دوران مشاركت پروژه هاي  مصوب تسهيلات بانكي و...)

ـ دشت هاي آبي شهرستان كلاً ممنوعه و ممنوعه بحراني مي باشد ، متوسط بارندگي سالانه 131 ميليمتر و در نتيجه جزو مناطق خشك محسوب و در اثر بهره برداريهاي بي رويه و خشكسالي هاي متعدد سطح آبهاي زيرزميني به شدت پائين رفته است .

ـ  نياز به تقويت بيشتر بنيه ي علمي و فني بهره برداران بخش كشاورزي                         

ـ محدوديت تسهيلات مورد نياز جهت توسعه باغات و گلخانه ها و پائين بودن كيفيت منابع خاكي و آبي

ـ عدم اختصاص آب دائمي به كانال آبرساني دشت مهيار .

ـ مشكلات مربوط به بيمه خود كشاورزان و دامداران ،عدم وجود سياست مشخص. 

ـ بعضي از محصولات غالب شهرستان  تحت پوشش  بيمه  محصولات كشاورزي قرارندارند.

ـ نياز به  تامین اعتبارجهت توسعه روش مبارزه تلفيقي در كنترل آفات و بيماريهاي گياهي

فعاليت هاي تحقيقاتي  و پژوهشي كشاورزي در شهرستان  :

واحدهاي تحقيقات كشاورزي در شهرستان : (طرح ها ي مطالعاتي ، ايستگاههاي تحقيقاتي  ، مراكز تحقيقاتي )

- آزمايشگاه كنترل كيفي عسل

- كلينيك هاي گياهپزشكي–طرح انتقال آب از رودخانه ي ماربر به شهرضا كه اين مديريت با فرمانداري وشوراي كشاورزي جهت برنامه ريزي مطالعه آن همكاري داشته است

 

   
 
  پس از درج عبارت کلید جستجو را بزنید  
 
عبارت:  جستجو

  نظرسنجي  
 
نظرشمادرموردپرتال مديريت جهادكشاورزي چيست

 

تعداد جوابها : 582

عالي : 90%
خوب : 3%
متوسط : 1%
ضعيف : 6%

  ارسال  
  آمار بازديدها  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 11
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 11

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 823082
Visitors بازديد هاي امروز: 515
Visitors بازديد هاي ديروز: 757
Copyright (c) 1398/09/18 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا