يكشنبه 04 تیر ماه 1396 عضويت ورود
  گزارش فعاليت سه ساله جهاد كشاورزي در دولت تدبیر و امید  
 

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

مديريت جهادكشاورزي شهرستان شهرضا

 

سال1395

 

 اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل گرامی باد

 

خلاصه فعاليت هاي 3 ساله(دولت تدبیر و امید)

 

 

  مديريت

 

 

جهاد كشاورزي

 

 

 شهرستان شهرضا

 

 

تهيه شده به مناسبت هفته دولت  1395

 

 

** اداره امور فني و زيربنايي

       * واحد آب و خاك

1- اجرای 7 طرح آبیاری تحت فشار از نوع بارانی درسطح كل 224 هكتار

2- اجرای 9 طرح آبیاری تحت فشار از نوع قطره اي درسطح كل 146هكتار

3- اجرای 2 طرح آبیاری كم فشار درسطح كل 81 هكتار

4- اجرای 1 طرح آبیاری مكانيزه ( لينير) درسطح 49 هكتار

5- اجراي 2 طرح آبياري قطره اي تيپ درسطح كل 132هكتار

6 - مرمت و بازسازی 7 رشته قنات با استفاده از اعتبارات استاني به ميزان 1332 ميليون ريال.

7- مرمت و بازسازی يك رشته قنات با استفاده از اعتبارات فني واعتباري به ميزان 220 ميليون ريال.

8- اجراي پروژه هاي احداث کانالهای آبیاری عمومی،مرمت وبازسازي قنوات،احداث استخرذخيره آب، از محل اعتبارات خشكسالي(حوادث غيرمترقبه) وخودياري مالكين با اعتبارهزينه شده به ميزان 6250 ميليون ريال

9- بررسي وموافقت با احداث 31 مورد استخرذخيره آب درسطح شهرستان كه منجربه صدورمجوز ازطريق اداره اموراراضي شده است.

    * واحد صنایع كشاورزي

1- صدور موافقت اوليه جهت مكان يابي واخذ مجوزهاي لازم ازادارات ذيربط براي واحدهاي توليدي : فرآورده هاي لبني كاله ، سردخانه بالاي صفر سلطانپور ، سردخانه بالي صفر مولايي

2 - صدورمجوز تاسيس كارخانه هاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به تعداد 7 موردكه به ميزان21700 تن درسال  جذب موادخام كشاورزي در مجوزها پيش بيني شده است وتعداد اشتغال زايي اسمي مجوز هاي مذكور62 نفر مي باشد.                                     

3-  مبلغ 67 ميليارد ريال از محل تسهلات صندوق توسعه ملي جهت احداث 3 طرح جذب گرديده است و تاكنون جهت  2 مورد آن پروانه بهره برداري صادر شده است وبه مرحله بهره برداري رسيده و28 نفر اشتغالزايي ايجاد نموده است.

4- صدورمجوزپروانه توسعه واحد توليد شيرخشك فوري شركت آريا لبن با پيشرفت فيزيكي 80 درصد جهت  3790 تن توليد سالانه

** اداره ترويج

1- آموزش بهره بردارن در زمينه هاي باغباني، زراعت و اموردام 1932   نفرروز

 2- آموزش زنان روستايي در زمينه هاي باغباني، زراعت و اموردام 461 نفرروز

4- همكاري با بسيج سازندگي در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي 1052 نفرروز

3- همكاري بازندان در خصوص آموزش مهارتي زندانيان در زمينه هاي باغباني 192 نفرروز

4- اجراي سايت الگويي گندم به منظور معرفي ارقام جديد گندم متناسب با شرايط منطقه

5- اجراي سايت الگويي انار به منظور ارائه راهكارهاي علمي در زمينه باغداري انار

6- اجراي طرح تحقيقي – ترويجي مقايسه عملكرد ارقام گندم  متحمل به شوري در منطقه مهيار

** اداره امور اراضي

  1- واگذاري اراضي براي طرحها از طريق كمسيون ماده 21 ضوابط واگذاری زمین 5/22هکتار   

 2- واگذاري اراضي براي طرحهاي توليدي كشاورزي و دامداري از طريق كمسيون ماده 2-  42/1 هكتار  

  3 - امور نظارتي طرحهاي واگذاري اراضي ماده 21 و 2  وبررسي پيشرفت فيزيكي و ابطال واگذاريهاي فاقدپيشرفت فيزيكي  63 مورد به مساحت 289 هكتار           

 4- پيگيري وصول عوايد دولت 45 مورد  و وصولي عوايد به مبلغ 1613892450ريال                                          

 5- انجام امورو تشكيل پرونده مربوط به موافقت با تغيير كاربري اراضي مزروعي براي طرحهاي  توليدي و كشاورزي برابر تبصره 1و 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي مزروعي و باغات وهمچنين نظارت برطرحهاي اين قسمت 198 مورد123 هكتار        

  6- امور نظارتي طرحهاي موافقت شده تبصره 4 و تبصره يك ماده يك  102 مورد

  7-  اقدامات مقتضي در خصوص حفظ اراضي كشاورزي شامل شناسايي متخلفين،طرح دعاوي،آراء صادره وگرفتن راي قطعي 187 مورد

  8- رسيدگي وكارشناسي وانجام مكاتبات استعلامات مديريت برق و گاز و سازمان آب و دفاتراسناد رسمي و شهرداري، صنايع و معادن و شركت هاي خدماتي و ساير ادارات 630 مورد 

  9-  آموزش وترويج قانون حفظ كاربري به صورت برگزاري كلاس وآموزش چهره به چهره1121 نفر    

          

  ** اداره توليدات گياهي و دامي

      *واحد زراعت

طرح افزايش توليد گندم آبي و جو آبي

 

    نظارت بر كشت مكانيزه و نيمه مكانيزه 6200هكتار- بوجاري و ضد عفوني بذور 1150 تن-   توزيع نهاده هاي كشاورزي شامل 400 تن انواع بذور گندم هاي  بكراس روشن ، کویر مادری، بهار ، سپاهان  - توزيع 3700 تن انواع  كودهای شيميائي – تشكيل مزارع آرماني گندم در سطح 600 هكتار اراضي تحت كنترل و  استفاده از بذور مقاوم به شوری و خشکی مزارع جو و تشکیل مزرعه نمایشی  رقم جو به منظور تعیین بهترین رقم جومقاوم به خشکی وشوری –  تشکیل مزرعه نمایشی دو رقم گندم جهت بررسی بهترین ارقام گندم مقاوم به خشکی و شوری- افزایش حاصلخیزی خاک بامدیریت بقایای گیاهی حفاظت شده درسطح 2800هکتار وافزایش موادآلی وکودسبز درسطح 250هکتار-مدیریت مزارع کشت پاییزه به منظور مصرف حداقل آب باعملیات کم خاکورزی درسطح2850 هکتار- انجام کشت مستقیم با دستگاههای پیشرفته درسطح132هکتار-اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به بهره برداران گندم و جو  16935 ميليون ریال .-  نظارت بربهبودعملكرد مزارع جو بابكارگيري يك نفركارشناس ناظردرسطح 400 هكتار

 طرح  افزايش توليد نباتات زراعی

    استفاده از کودهای بیولوژیک و مساعدت به استفاده از كودهاي ميكرو در سطح40 هكتار

طرح افزايش توليد دانه روغني

 ایجاد مزارع آرمانی آفتابگردان 60 هکتار- گلرنگ  5 هکتار – کنجد  4 هکتار

طرح افزايش توليد ذرت

 مساعدت به استفاده از كودهاي ريز مغذي در سطح250هكتار- پيش بيني  عمليات سه گانه كاشت ، داشت وبرداشت در سطح 1400 هكتار .

 

 

 

طرح افزايش توليد حبوبات

توسعه کشت انواع حبوبات با استفاده از واريته هاي جديد صادراتي وارقام عملکردبالا وبکارگیری روشهای نوین آبیاری در اسفرجان وكهرويه درسطح 50  هكتار

   طرح افزايش توليد صيفي جات

توسعه كشت انواع صيفي جات در فضاي باز با استفاده از سيستمهاي جديد پيش رويشي و روشهاي نوين آبياري با مصرف بهينه آب در دشتهاي مهيار وپرزان شامل گوجه وخیار،طالبی وخربزه، بادمجان و... در سطح650 هكتار كه 400 هكتار آن بصورت تمام مكانيزه با استفاده از دستگاههاي مجهز به استقرار نوارهاي آبياري و ايجاد مالچ نايلوني روي بستر كاشت وتوسعه کشت ارقام سازگار سیب زمینی و پیاز

   طرحهاي جديد آزمايشي تحقيقي

شروع كشت آزمايشي چغندر قند پائيزه با استفاده از ارقام خارجي مقاوم در سطح 4000 متر مربع در دشت پرزان و با توجه به موفق بودن كشت مذكور توسعه كشت اين محصول در كنار محصولات پائيزه در سالهاي آتي

        *واحد باغباني

1- نظارت بر صدور پروانه تاسيس گلخانه هاي توليد سبزي و صيفي جات گلخانه اي 16 مورد  و معرفي جهت اخذ تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي.

2- نظارت بر صدور پروانه توليد و بهره برداري گلخانه توليد سبزي و صيفي گلخانه اي 21 مورد

3- ادامه احداث 4 هكتار باغ گردو با نهالهاي رقم خارجي چندلر توليد شده از طريق كشت بافت كه براي اولين باردرسال گذشته در دو نقطه شهرستان جهت انجام تست سازگاري انجام شده بود.

4- اجراي توسعه باغات ميوه بالاخص  مجهز به سيستم آبياري تحت فشار 5 مورد در سطح 35  هکتار و معرفي شهرستان با سطحي بيش از 1650 هكتار باغات انار بعنوان يكي از قطبهاي مهم توليد ، صادرات و فرآوري انار در سطح استان و كشور

5-توزیع حدود 2800000 لیتر سوخت  بین گلخانه دارن شهرضا پس از هدفمند شدن یارانه ها

6-تشکیل کارگاهای آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی باغداران و تولید کنندگان محصولات گلخانه ای و راهکارهای مبارزه با خشکسالی و سرما زدگی محصولات و نیز ارتقاء کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی 

7-  توزيع انواع كودهاي مورد نياز محصولات باغي  به منظور افزايش عملكرد كمي و کیفی محصولات به میزان1200 تن

8-نظارت برعمليات داشت و هرس باغ نمایشی انگور با ارقام تحقیقاتی شامل: پرلت ، تامسون،بلاک در سطح نیم هکتار در روستای قصرچم.

9-توزيع نهال يارانه دار به تعداد 4000 اصله شامل انار ، به و گردو

10- ترغيب باغداران جهت بيمه انواع درختان ميوه و بيمه تنه درختان انار به ميزان 60درصدازسطوح كشت

11-همكاري با واحد ترويج جهت برگزاري كارگاه آموزشي توليد و پرورش قارچ خوراكي به منظور توسعه توليد اين محصول با ارزش در كارگاههاي بزرگ و كوچك حتي بصورت مشاغل خانگي

      *اداره امور دام

* نظارت بر بهسازی و نوسازی اماکن دامی به مساحت 147000 متر مربع در 996 واحد دامداری.

* نظارت بر توزیع پولت بومی 55000 قطعه

* صدور مجوز بهسازی و نوسازی 132 مورد به مساحت 35700 متر مربع

* بازدیددامداري 610 مورد

* نظارت بر تلقیح مصنوعی 1450 مورد

* تمدید 215 مورد مجوز بهسازی ونوسازی و تمدید پروانه بهره برداری کوچک روستایی 64 مورد

 *نظارت و کنترل کیفی کارخانجات خوراک دام 35 مورد

*اجرای طرح بهبود مدیریت مرغداریها در 12 واحد از مرغداریهای گوشتی شهرستان

* بهبود تغذیه دام و جیره نویسی 285 مورد

* نرخگیری نهاده  ها و فرآورده های دامی و طیوروزنبورعسل وارسال به استان بصورت روزانه

* نظارت بر عملکرد شرکتهای مشاوره ای 180 مورد

*ترویج آبزی پروری و برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با این موضوع همزمان با ماهیدارکردن استخرهای دو منظوره گرم آبی18  مورد با تعداد  قطعه9000بچه ماهی

* صدور مجوز استقرار و کوچ زنبور عسل 290 مورد

*توزیع توری جهت بهداشتی نمودن دامداریها به میزان940 مترمربع بین دامداران واجدشرایط

*تکمیل پرونده و فرمهای زنبورداران متقاضی تعویض شناسنامه و ارسال به استان جهت  صدور شناسنامه زنبورداری جدید به تعداد 230 مورد

*تکمیل مدارک وفرمهای مورد نیاز جهت معرفی بیمه زنبورداران 440 مورد

* بازدیدهای کارشناسی جهت اخذ مجوز احداث دامداری ، بهسازی ، نوسازی وجابجایی290 مورد

* نظارت بر عملکرد تشکلهای دام و طیور

* تایید سوخت مرغداریها و گاوداریها بطور متوسط ماهیانه 120 مورد 

* ارسال گزارشهاي جوجه ريزي وكشتار بصورت ماهيانه وانجام ثبت طرح تكفا به تعداد متوسط 40 واحد درماه

* بازديد از طرحها ومتقاضيان تسهيلات حمايتي (بهينه سازي مصرف سوخت)

* بررسي وتكميل  پرونده های درخواست تسهيلات حمايتي (بهینه سازی مصرف سوخت وگاز رسانی در واحدهای مرغداری خرید تلیسه درواحدهای گاوداری ) وارسال به استان

* بررسي وتكميل پرونده متقاضيان تسهيلات سرمايه درگردش براي طرحهاي مشكل دار و خط اعتباري مكانيزاسيون وارسال به استان

    *حفظ نباتات

* مبارزه با آفت سن غلات در سطح  6000 هكتار .

* مبارزه با علف هاي هرز غلات  ، باغات  و ساير محصولات زراعي درسطح 5200 هكتار.

* مبارزه با بيماريها و آفات محصولات زراعي و باغي در سطح 6184 هكتار.

* مبارزه باموش صحرایی545 هکتار.

* اجرای طرح مبارزه بیولوژیکی انار84 هکتار( بيشترين سطح در استان).

* اجراي طرح شبکه مراقبت (محصولات انار-سیب-گندم-محصولات گلخانه ای) 1270 هكتار.

   *مكانيزاسيون

1- سطح کشت شده با کمبینات به تفکیک گندم 650 هکتار ، جو 1200 هکتار ،سایر15 هکتار ، جمع کل 1865 هكتار

2-کشت بدون خاک ورزی شده40 هکتار ،

3- معرفی افراد جهت اخذ تسهیلات خرید تراکتور و کمباین وادوات به مبلغ 6/5 ميليارد ريال

4- نظارت بر برداشت كمباينها به تعداد24 دستگاه

5- توزيع سوخت يارانه دار دربخشهاي مختلف به ميزان12ميليون ليتر

 

   
 
  آمار بازديدها  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 4
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 4

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 345495
Visitors بازديد هاي امروز: 377
Visitors بازديد هاي ديروز: 254
  پست الكترونيكي  
 
  پس از درج عبارت،كليد جستجو را كليك نمائيد  
 
عبارت:  جستجو

Copyright (c) 1396/04/04 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا