سه شنبه 03 اردیبهشت ماه 1398 عضويت ورود
  آلبوم تصاوير دهه فجر 1394  
 

گزارش روزانه برنامه هاي كميته روستايي وعشايري در روز هاي11/11/94 الي13/11/94

   
 

رديف

شرح برنامه

مكان

تاريخ

توضيحات

 

 

 

1

 

بازديد معاون محترم وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت جناب آقاي مهندس كشاورز از طرحهاي شاخص كشاورزي شهرستان در آستانه دهه مبارك فجر

4مورد طرح شاخص گلخانه توليد نشاء سبزي و صيفي و گلهاي زينتي ، تكثير گياهان داروئي از طريق كشت بافت و توليد ميني تيوبردر حومه  شهرستان شهرضا

11/12/94

با حضور رياست ومعاونت  محترم توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان وهئيت همراه ، فرماندار محترم شهرستان و  مدير و كارشناسان جهاد كشاورزي شهرضا

 

 

 

2

شركت فعال در مراسم افتتاحيه دهه مبارك فجر و همراهي با حركت كاروان شادي دهه فجردر سطح شهر به سمت گلزار شهدا

از مزار شهداي گمنام دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا تا امامزاده شاهرضا

12/11/94

برنامه ريزي و تزئين 3 دستگاه خورو و شركت  در مراسم افتتاحيه دهه فجر  با حضور  مدير و تعدادي از كاركنان مديريت شهرستان همراه با  سخنراني فرماندار محترم شهرستان درمحل امامزاده شاهرضادر حضور رؤساي  ادارات  دولتي و اقشار مختلف مردم

 

 

 

 

 

3

شركت در مراسم جشن روستايي  دهه فجر  6 روستاي مجاور( بوان ، قوام آباد، سولار، زيارتگاه ، ماران و يحيي آباد )  كه  به صورت يكجا برگزار گرديده بودبا حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت و تهيه گزارش

سالن امامزادگان محمد و ابراهيم روستاي زيارتگاه

13/11/94

اجراي برنامه هاي متنوع و شاد توسط دهياران ،اعضاي شوراي اسلامي ،پايگاههاي بسيج و مدارس روستاها شامل :تأتر ، مسابقه ،سرود،قرائت مقاله ،خاطره گويي ، اهداء جوائز و سخنراني روحاني و بخشدار محترم مركزي شهرستان و رئيس اداره مخابرات شهرستان به عنوان اداره حامي جشن همراه با پاسخگويي به سئوالات روستائيان عزيز

گزارش روزانه برنامه هاي كميته روستايي وعشايري ستاد دهه فجر شهرستان شهرضا  ازتاريخ  14/11/94 لغايت 16/11/94

   
 

رديف

شرح برنامه

مكان

تاريخ

توضيحات

 

 

 

1

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر درروستاي  مهيار با حضور معاونت اداري ،تعدادي از كارشناسان مديريت و كاركنان  مركز جهاد كشاورزي مهيارو تهيه گزارش از مراسم

 

 

 

مسجد صاحب الزمان  مهيار

 

 

 

14/11/94

9 الي 11 صبح

اجراي برنامه هاي متنوع  و شاد با برنامه ريزي  دهيار،شوراي روستا ، مدارس ، پايگاه بسيج شامل: سرود ملي ، قرائت شعرو مقاله ، مسابقه ، اهداء  جوائز وسخنراني روحاني، در حضور مردم روستا  با همكاري مركزجهاد كشاورزي مهيار

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

برنامه بازديد و افتتاح 5 پروژه  از 24 پروژه افتتاحي جهادكشاورزي شهرضا به مناسبت دهه فجربا حضور مسئولين استان و شهرستان و تهيه گزارش

روستاي ولندان :

- مرغداري گوشتي آقاي جعفر شاهپيري

نهضت آباد:

- مزرعه آقاي نوروزي پروژه آبياري قطره اي و آبياري تيپ

-  پروژه احداث باغ

- گلخانه توليد سبزي و صيفي آقاي تاكي

- پروژه آبياري باراني كلاسيك با آبپاش متحرك

 

 

 

 

 

15/11/94

5/8 صبح لغايت 5/12ظهر

بازديد و افتتاح پروژ ه ها  با حضور مدير محترم باغباني استان ، مسئولين محترم امور دام استان ، فرماندار محترم و معاونت ايشان ، بخشدار محترم ، تني چند از مسئولين ادارات شهرستان و مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان و بررسي مسائل و مشكلات توليد كنندگان

 

شركت در مراسم جشن روستاي مسينه با حضور كارشناسان جهاد كشاورزي  و تهيه گزارش

 

سالن امامزاده عبدالرحيم روستا

 

15/11/94 5/2 الي 5/4 عصر

 

   اجراي برنامه هاي متنوع با هماهنگي دهيار و شوراي محترم اسلامي روستا و حمايت اداره محترم آبفار

شامل قرائت مقاله ، اجراي سرود ،ايراد سخنراني و اهداء جوائز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

شركت در مراسم جشن دهه فجر در روستاي دهك  با حضور تعدادي از كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي و تهيه گزارش از مراسم

 

 

 

مسجد روستاي دهك

 

 

16/11/94

5/9 الي 5/11 صبح

اجراي برنامه هاي متنوع با هماهنگي دهيار و شوراي محترم اسلامي روستا  و حمايت دفتر محترم امور عشاير شهرستان

شامل قرائت مقاله ، اجراي سرود ،ايراد سخنراني ، خاطره گويي و اهداء جوائز

 

شركت در مراسم جشن دهه فجر در روستاي ولندان  با حضور تعدادي از كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي و تهيه گزارش از مراسم

 

 

 

مسجد روستاي ولندان

 

 

16/11/94

2 الي 4 عصر

 

اجراي برنامه هاي متنوع با هماهنگي دهيار و شوراي محترم اسلامي روستا  و حمايت سازمان محترم تعاون روستايي شهرستان و تعاوني  منظريه

شامل قرائت مقاله ، اجراي سرود ،ايراد سخنراني ، اجراي حركات نمايشي  و اهداء جوائز

 

شركت در مراسم جشن دهه فجر در روستاي اسفه   با حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي و تهيه گزارش از مراسم

 

 

 

حسينيه روستاي اسفه

 

16/11/94

5/3 الي 5/5 عصر

 

اجراي برنامه هاي متنوع با هماهنگي دهيار و شوراي محترم اسلامي روستا  و حمايت شبكه محترم دامپزشكي شهرضا و پايگاه بسيج روستا

شامل قرائت مقاله ، اجراي سرود ،ايراد سخنراني ، اجراي نمايش كمدي ،خاطره گويي ،اجراي مسابقه   و اهداء جوائز

گزارش روزانه برنامه هاي كميته روستايي وعشايري ستاد دهه فجر شهرستان شهرضا  درتاريخ  17/11/94

   
 

رديف

شرح برنامه

مكان

تاريخ

توضيحات

 

 

 

1

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر درروستاي  امين آباد با حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت و كاركنان  مركز جهاد كشاورزي اسفرجان و تهيه گزارش از مراسم  با حضور 400 نفر از اهالي روستا و دانش آموزان

 

 

 

حسينيه روستاي امين آباد

 

 

 

17/11/94

9 الي 11 صبح

اجراي برنامه هاي متنوع  و شاد با برنامه ريزي  دهيار،شوراي روستا ، مدارس و پايگاه بسيج برادران و خواهران روستا شامل: سرود ملي ، گزارش شورا و دهياري، قرائت شعرو مقاله ، اهداء  جوائز ، اجراي چند سرود ونمايش  كمدي در حضور مردم روستا 

گزارش روزانه برنامه هاي كميته روستايي وعشايري ستاد دهه فجر شهرستان شهرضا  درتاريخ  19 و 20 /11/94

   
 

رديف

شرح برنامه

مكان

تاريخ

توضيحات

 

 

 

1

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر درروستاي  امام زاده علي اكبربا حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت و كاركنان  مركز جهاد كشاورزي مهيار  و تهيه گزارش از مراسم  با حضور 250 نفر از اهالي روستا و دانش آموزان

 

 

 

سالن امامزاده علي اكبر

 

 

 

19/11/94

5/10 الي 5/12 صبح

اجراي برنامه هاي متنوع  و شاد با برنامه ريزي  دهيارو اعضاي شوراي اسلامي روستا ، مدارس و پايگاه بسيج برادران و خواهران  و شبكه دامپزشكي شهرضا به عنوان اداره حامي شامل: سرود ملي ، گزارش شورا و دهياري، قرائت شعرو مقاله ، اهداء  جوائز ، اجراي چند سرود ونمايش  كمدي در حضور مردم روستا

 

 

 

2

همزماني جلسه ختم قرآن در ارتباط با  قرائت روزانه قرآن بعداز نماز در مديريت و برگزاري جلسه اي در اين خصوص و در پايان نشست صميمي و پرسش و پاسخ كاركنان با مدير شهرستان و اهداي جوائز كه به مناسب دهه مبارك فجر  برنامه ريزي گرديده بود

 

 

 

 

سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا

 

 

19/11/94

 

12 الي 2 بعد از ظهر

قرائت صفحه آخر قرآن با حضور كليه كاركنان مديريت و مراكز جهاد كشاورزي  و قرائت دعاي ختم قرآن با حضور امام جماعت مديريت ، اهداي جوائز و پاسخ سئوالات كاركنان توسط مدير شهرستان

 

 

 

3

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر در روستاهاي باغسرخ ، ميرآباد ، مقصودبيك ، وشاره به صورت يكجا با حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان جهاد كشاورزي و تهيه گزارش از مراسم با حضور 150 نفر از اهالي روستاها و دانش آموزان

 

 

 

 

حسينيه روستاي وشاره

 

 

 

20/11/94 5/9الي 11 صبح

اجراي برنامه هاي متنوع با برنامه ريزي دهيارها ، شوراهاي اسلامي روستاها ، مدارس وپايگاه بسيج و اداره منابع طبيعي به عنوان اداره حامي شامل : سرود ملي ، سخنراني ، قرائت مقاله ، اجراي چند سرود و اهداي جوائز در حضور مردم روستاها و دانش آموزان

 

 

 

 

 

4

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر درروستاي  كهرويه با حضور حجه الاسلام كوچك زاده نماينده محترم ولي فقيه  و مسئول كميته روستايي ستاد دهه فجر در سازمان جهاد كشاورزي استان ، معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت و  تهيه گزارش از مراسم  با حضور 300 نفر از اهالي روستا و دانش آموزان

 

 

 

 

 

مسجد صاحب الزمان روستاي كهرويه 

 

 

 

20/11/94

5/10 الي 5/12 صبح

 سخنراني حجه الاسلام كوچك زاده نماينده محترم ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان و مسئول كميته روستايي و اجراي برنامه هاي متنوع  و شاد با برنامه ريزي  دهيارو اعضاي شوراي اسلامي روستا ، مدارس و پايگاه بسيج برادران و خواهران  و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي  شهرضا به عنوان اداره حامي شامل: سرود ملي ، گزارش شورا و دهياري، قرائت شعرو مقاله ، اهداء  جوائز ، اجراي چند سرود ونمايش  كمدي در حضور مردم روستا

گزارش روزانه برنامه هاي كميته روستايي وعشايري ستاد دهه فجر شهرستان شهرضا  درتاريخ  21 /11/94

   
 

رديف

شرح برنامه

مكان

تاريخ

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر درروستاي  اسفرجان با  حضوربخشدار و دهدار محترم و همراهان از فرمانداري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، معاونت و تعدادي از كارشناسان مديريت جهد كشاورزي  و كاركنان  مركز جهاد كشاورزي اسفرجان   و تهيه گزارش از مراسم  با حضور 350 نفر از اهالي روستا و دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

مسجد صاحب الزمان روستاي اسفرجان

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

21/11/94

9صبح الي 12 ظهر

اجراي برنامه هاي متنوع  و شاد با برنامه ريزي  دهيارو اعضاي شوراي اسلامي روستا ، مدارس و پايگاه بسيج برادران و خواهران  و مركز جهاد كشاورزي اسفرجان  به عنوان اداره حامي شامل: سرود ملي ، گزارش شورا و دهياري، قرائت شعرو مقاله ، اجراي مسابقه اهداء  جوائز ، اجراي چند سرود ونمايش  كمدي و در پايان بريدن كيك 37 متري كه به مناسبت سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي تهيه گرديده بود با  حضور مردم روستا

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر در روستاي هونجان  با حضور بخشدار و دهدار محترم و همراهان از فرمانداري شهرستان ،معاونت و تعدادي از كارشناسان جهاد كشاورزي شهرضا و اسفرجان و تهيه گزارش از مراسم با حضور 250 نفر از اهالي روستاها و دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

حسينيه روستاي هونجان  

 

 

 

چهارشنبه

21/11/94 5/9 الي

5/11 صبح جشن برادران و

2 الي 5 عصر جشن خواهران

اجراي برنامه هاي شاد و متنوع با برنامه ريزي دهيار ، شوراي اسلامي روستا ، مدارس وپايگاه بسيج برادران و اداره بهزيستي  به عنوان اداره حامي شامل : سرود ملي ، سخنراني بخشدار محترم و روحاني روستا ، قرائت مقاله ، اجراي چند سرود ، برگزاري مسابقه اهداي جوائز در حضور مردم روستا و دانش آموزان و همچنين برگزاري جشن خواهران به صورت جداگانه عصر همان روز با همكاري دهيار و شوراي محترم اسلامي روستا و پايگاه بسيج خواهران شامل برنامه هاي مشابه .

 

 

 

 

3

 

شركت در مراسم جشن روستايي دهه فجر در روستاي قصرچم  با حضور معاونت و تعدادي از كارشناسان جهاد كشاورزي شهرضا و تهيه گزارش از مراسم با حضور 250 نفر از اهالي روستاها و دانش آموزان

 

 

 

 

 

بيت العباس  روستاي قصرچم

 

 

 

چهارشنبه

21/11/94 10صبح  الي 12

ظهر

 

اجراي برنامه هاي شاد و متنوع با برنامه ريزي دهيار ، شوراي اسلامي روستا ، مدارس وپايگاه بسيج و كميته امداد حضرت امام (ره)  به عنوان اداره حامي شامل : سرود ملي ، سخنراني ، قرائت مقاله ، اجراي چند سرود ، برگزاري مسابقه ، اجراي نمايش ، اهداي جوائز در حضور مردم روستاها و دانش آموزان

 

 

 

4

هماهنگي ، برنامه ريزي و هماهنگي با پايگاه بسيج مديريت و دعوت از همكاران مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مراكز و ادارات  تابعه جهت شركت در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن به صورت دسته جمعي با حمل پلاكارد

 

 

 

مديريت جهاد كشاورزي

 

 

 

 

 

چهارشنبه

21/11/94

تشكيل جلسه اي با حضور معاونت ، روابط عمومي و فرمانده پايگاه بسيج شهداي جهاد كشاورزي و تهيه متن و دعوت از همكاران وادرات تابعه از طريق اتوماسيون جهت شركت حداكثري در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن

   
 
  پس از درج عبارت کلید جستجو را بزنید  
 
عبارت:  جستجو

  آمار بازديدها  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 14
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 14

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 666026
Visitors بازديد هاي امروز: 244
Visitors بازديد هاي ديروز: 562
  نظرسنجي  
 
نظرشمادرموردپرتال مديريت جهادكشاورزي چيست

 

تعداد جوابها : 562

عالي : 91%
خوب : 3%
متوسط : 1%
ضعيف : 5%

  ارسال  
Copyright (c) 1398/02/03 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا